Glad for internasjonal enighet om oljetankskip

Norges Rederiforbund er glad for at miljøkomiteen i den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO er blitt enige om regler for utfasing av oljetankskip med enkeltskrog.