Arthur Andersen fikk ikke medhold i SR-Bank-sak

Finansdepartementet avslo tirsdag en klage fra Arthur Andersen overKredittilsynets vedtak om at selskapet må fratre som revisor iSparebanken 1 SR-bank.