Pirkete skipskontroll

Skipskontrollører fra Navion fant større eller mindre mangler på 672 av 808 kontrollerte oljetankerne i 2001.