Glede over rentenedsettelse - krangel om æren

Gleden over Norges Banks rentenedsettelse onsdag er stor. Nåforventer mange et nytt kutt på nyåret. Samtidig fnyseropposisjonen på Stortinget over at regjeringen tar æren