Regner på biobrensel

Den årlige tilveksten av skog i Sokndal representerer en varmeverdi på 20 GWh (millioner kilowatt-timer).