Konkurransetilsynet misfornøyd med egen strømoversikt

Konkurransetilsynet vurderer å legge om sin nettbaserte strømprisoversikt. Slik markedet fungerer i dag, greier ikke tilsynet å henge med i svingene.