Trangere, høyere og flere på Forus

Går alt etter planen, vokser Forus næringsområde med nær 30 prosent i areal. Men byggene må bli høyere og parkeringsplassene mindre for ca 40.000 arbeidsplasser.