Tautrekking om ytterligere Opec-kutt

Det er mye som tyder på at kuttet i Opecs kvoter for dagsproduksjon blir høyere enn tidligere forventet. Ryktene går nå om at kuttet i dagsproduksjonskvotene blir på på 1,7 millioner fat per dag, istedet for 1,5, som tidligere regnet inn i prisene.