Lager oljeallianse, vinner kontrakt

Tre offshorebedrifter går sammen i en allianse som retter seg mot vedlikeholds— og modifikasjonsmarkedet i oljå, og starter med en Hydro-kontrakt.