Også strid i Sandnes

Også i Sandnes er det sterke motstridende interesser mellom det offentlige og private utbyggere. Indre Vågen Utbyggingsselskap (IVU), som eies av Selmer Skanska Bolig, Gann Graveren Eiendom og Teknisk Bureau har hånd om et 25 dekar stort område helt innerst i vågen i Sandnes.