Sterke følelser om Titania-skatt

— India har hellige kyr, vi har Titania, sa Arvid Log (SV) og satte fingeren på hvorfor det er så vanskelig å diskutere Titania i Sokndal.