120 firmaer berøres av Kverneland-utflagging

Utflaggingstruede Kverneland Nærbø kjøpte i fjor varer og tjenesterfor cirka 38 millioner kroner av 120 i hovedsak lokale firmaer. 37bare i Hå.