Jærprosjekt i Serbia

Jæren Produktutvikling har fått åtte millioner kroner fra Utenriksdepartementet til å gjenoppbygge 206 gårder i Serbia.