Nytt godt resultat for Statoil

Statoil hadde i andre kvartal et resultat på 11,1 milliarder kronerfør finans, skatt og minoritetsinteresser (EBIT).