Norges Bank setter ned renta

Norges Bank setter ned styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 2,25prosent med virkning fra 18. desember.