- Tyngdepunktet i petro-industrien flyttes nordover

Petroleumsindustrien vil i økende grad forflytte seg nordover, hvor den møter en av verdens rikeste havområder. Derfor skal konsekvensene av helårsdrift utredes grundig