Vil vokse med intelligente bygg

Et lokalt utviklet klimatak skaper grobunn for nye arbeidsplasser. 230 ABB-ansatte i Stavanger får ny arbeidsgiver med nytt navn.