Nedgangen er snudd på Sola

Flytrafikken på Stavanger lufthavn, Sola, har stanset nedgangen i antall flyreisende. Utenlandsflygingene vokser fortsatt mer enn innenlandstrafikken.