Tørr Esso-brønn

ExxonMobil boret tørt i en brønn 15 kilometer sørøst for Jotun-feltet i Nordsjøen.