Gjennombrudd i Canada for Aker Kværner

En kontrakt verdt 3,5 milliarder kroner er tildelt Aker Kværner,som sammen med partneren Peter Kiewit Co. skal bygge dekket til dennye White Rose plattformen utenfor Newfoundland.