Auka bustøtte i Stavanger

Høge bukostnader i storbyane gjer at regjeringa opnar for å auka taket for bustøtte med 5000 kroner.