- Ingen andre vi kan stole på

Hver ansatt har fått tilbud fra Rosenberg Verfts klubb om å væremed på et oppkjøp av egen bedrift. De som blir med, må binde segfor beløp fra 5000 kroner til 25.000 kroner.