- Må holde oss til folkeretten

Hvis det kan dokumenteres at Totalfinaelf har brukt barnearbeid i Burma, kan det ikke utelukkes at oljefondet må kutte forbindelsen med det franske selskapet.