Kortvarig leteaksjon på Oseberg-feltet

Det foregikk en leteaksjon etter tre mann på Oseberg D-plattformenonsdag ettermiddag. Ved mønstring av mannskapet etter engasslekkasje ble det oppdaget at tre mann manglet etter listene.Det ble redegjort for de tre etter relativt kort tid.