Smått er godt på mobiltelefon

De små mobilselskapene vinner priskrigen. Men ungdommen lar segikke lokke. Post— og teletilsynets prissammenligning viser at desmå leverandørene av mobile tjenester er best på pris.