Vil ha lojale arbeidstakere

For å gjøre egen bedrift til en attraktiv arbeidsplass, harledelsen i Norsk Helikopter satt de ansatte i fokus.