Skoleresultater skal ut på nettet

Alle skoler skal legge ut opplysninger om elevenes prestasjoner, gjennomsnittlig klassestørrelse og annen tilgjengelig statistikk på nett.