Sivilingeniør-studenter får prøvd seg

Seks bedrifter i Rogaland er i sommer med på et utvekslingsprogram for sivilingeniørstudenter. Studentene bruker seksåtte uker av sommerferien på et selvstendig prosjekt for bedriften.