Bensinprisene lokalt avhenger av konkurransen

Selv om de største oljeselskapene i dag opererer med en veiledende literpris på 95 oktan blyfri bensin, er det konkurranseforholdet i nærområdet som bestemmer hvilken literpris bensinforhandleren tilbyr.