Oljestøtte til Vietnam

Norge bevilger 20 millioner kroner til et program for å øke sikkerheten og redusere risikoen for miljøskader i olje— industrien i Vietnam.