Sykefraværet halvert i Stavanger Renovasjon

Sykefraværet i Stavanger Renovasjon har i flere år vært så høyt som 15 prosent. Etter at de ansatte gikk på kurs for å motvirke mobbing, ble fraværet halvert.