Bestilte kraftutredning

Gjesdal kommunestyre sa i går ja til opprusting av Ålgård Kraftstasjon og utredning av nytt kraftverk i Straumsåna.