EDM vant riggordre

EDM AS har vunnet kontrakt på levering av en såkalt Workover Rig til bruk ved brønnoverhaling offshore.