Verftslakt er politisk villet

Nedleggelse av verftsindustrien er et resultat av politikernes valg. Men resultatet av politikken vil likevel komme som et sjokk, mener Umoe-direktør Erlend Grimstad.