Kværner Egersund viser vei for norsk offshoreindustri

Aker Kværner i Egersund skal legge om driften. Visjonen er at virksomheten skal fremstå som veiviser for norsk offshoreindustri.