Nedgang for Solstad Offshore ASA

Solstad Offshore ASA oppnådde et resultat før skatt på NOK 228 mill (mot 304 mill i 1998) etter at det er kostnadsført NOK 91 mill (66 mill) i avskrivninger og NOK 44 mill (51 mill) i netto finans.