Nye Kværner med overskudd på 673 millioner

Kværners foreløpige resultat for 1999 viser et tap på 5,5 milliarder kroner, men driftsresultatet for kjernevirksomheten i Nye Kværner var et overskudd på 673 millioner kroner.