Bergesen mer enn halverte resultatet

Rederiet Bergesen d.y. Gruppen fikk i 1999 et overskudd etter skatt på 398 millioner kroner. Dette er mer enn en halvering fra 1998, da resultatet var 935 millioner kroner.