Vil legge ned Tveit

Etter flere politiske runder sierfylkesrådmannen stopp: Tveit vidaregåande skole skal legges nesteår.