Bråstopp for landbrukseffektivisering

Landbruksdepartementet vil endra tilskotsordningane slik at bønder som rasjonaliserer ved å slå mjølkeproduksjonane sine saman blir straffa.