Ny professor på adferdsforskningen

Erling Roland er tilsatt som professor i pedagogisk psykologi ved Senter for atferdsforskning. Roland er i dag senterleder samme sted.