Oljeindustrien slakter nytt skatteforslag

Oljeindustrien reagerer svært negativt på forslaget til nytt skattesystem for oljeselskapene og mener det svekker norsk sokkels konkurranseposisjon.