Bildelfabrikk blokkert

FARSUND: nærmere 100 streikende jern— og metallarbeidere blokkerer all transport til og fra bildelfabrikken Alcoa Europe på Lista i Farsund.