Bankers på skattetoppen

Etter at Sentralskattekontoret har overtatt innkrevingen fra de store kraftselskapene, har den evige treer — Hjelmeland Sparebank bare konkurranse fra fiskeoppdrett om toppen på bedriftsskattelista for kommunen.