Forventet delårsresultat fra MeritaNordbanken

MeritaNordbanken leverte tirsdag et driftsresultat for perioden januar-september på 1,9 milliarder euro før tap, vel 15 milliarder kroner. Dette er en økning på 38 prosent i forhold til den samme nimåneders perioden i fjor.