• 081012-Lillekula 039

- Vi må tørre å snakke om psykisk helse

Rogaland har landets laveste sykefravær, men høyere andel psykisk syke enn andre regioner. Mer åpenhet på arbeidsplassen er veien å gå, mener Nav-direktør.