Store planer for Risavika

120 mennesker hadde arbeid ved Shell— raffineriet i Risavika. Nå er intensjonen at tomta skal brukes til olje- og miljø- virksomhet. Målet er mellom 5000 og 8000 nye arbeidsplasser.