Røkke tyr til aksjeloven

Bikkjeslagsmålet mellom Kjell Inge Røkke og Kværner-ledelsen tok en ny vending torsdag da Røkke-selskapet Aker Maritime i brevs form konfronterte Kværner med en serie antydede brudd på allmennaksjeloven.