Flere ledige skal i arbeid

Storsatsing på arbeidsmarkedstiltak. 165 færre årsverk i Aetat. 38 millioner kroner til driften av Slottet.