Nesten dobling av oljefondet i 2000

I løpet av årets ni første måneder steg oljefondets markedsverdi med 135 milliarder kroner. Ved utgangen av tredje kvartal var Statens petroleumsfond kommet opp i 357 milliarder kroner.